ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μαθήματα Ενηλίκων
Σύγχρονος Χορός & Αυτοσχεδιασμός 20.30 – 22.00 20.30 – 22.00
Αρχές Σύγχρονου Χορού / Dance – Body Dynamics 19.00-20.15 19.00 – 20.15
Ballet (αρχ. / μεσαίο) 19.15-20.30
Yoga 5 Elements 19.30 – 21.00 19.30-21.00
Pilates 20.30-21.30 20.30-21.30
Qigong 10.30 – 11.30 10.30 – 11.30
Εφήβων
Σύγχρονος Χορός και Αυτοσχεδιασμός (προχ.) 20.30-21.30 20.30-21.30
Breakdance (μεσαίο) 19.15 -20.15
Παιδικά
Δημιουργικός Χορός (3-4 ετών) 17.30-18.30
Δημιουργικός Χορός α’
(προνήπια)
17.45 – 18.45 17.45 – 18.45
Δημιουργικός Χορός Α’
(νήπια- Α’ δημ.)
17.30-18.30 18.00-19.00 17.30-18.30 18.00-19.00
Δημιουργικός Χορός Β’ (Β’-Γ’ δημ.) 18.30 – 19.30 18.30 – 19.30
Σύγχρονος χορός (Δ’-Ε’-ΣΤ’ δημ.) 19.30-20.30 19.30-20.30
Breakdance (Αρχάριο παιδικό) 18.15-19.15